ANIMACJA

Klienci coraz częściej wybierają hotel pod kątem oferty animacyjnej czy sportowej. Niejednokrotnie ponownie przyjeżdżają do ośrodka, w którym otrzymali odpowiedni serwis w tym zakresie. Dotyczy to zarówno animacji dla dzieci, jak i oferty sportowo-rozrywkowej dla dorosłych. 

Z drugiej strony zarządzający swoimi obiektami, chociaż świadomi tego faktu, nie zawsze mają czas lub narzędzia, żeby w odpowiedni sposób przygotować taką ofertę i nią zarządzać. Bazując na naszym kilkunastoletnim doświadczeniu w organizowaniu, szkoleniu i zarządzaniu animacjami oraz programami fitness w setkach hoteli, wychodzimy naprzeciw takim potrzebom. Naszą kadrę wspierają młodzi animatorzy z doświadczeniem szkoleniowym, którzy pracowali w takich krajach jak Hiszpania, Grecja, Turcja czy na statkach pasażerskich.

Enjoy Silesia animacje!

Wiele osób zadaje sobie szereg pytań związanych z osobą animatora. Jakie cechy powinien mieć animator? Jakie są niezbędne umiejętności na tym stanowisku? Jak to jest, że niektórzy animatorzy działają niczym magnes i po prostu przyciągają do siebie ludzi?

Po przeprowadzeniu niezliczonych rozmów kwalifikacyjnych, a co najważniejsze w oparciu o efekty pracy naszych animatorów, śmiemy twierdzić, że znamy odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące animacji. Zatem jeśli nie chcecie Państwo liczyć na przypadek, to zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i talentu w rekrutowaniu animatorów.

Program naszych szkoleń może być ukierunkowany zarówno na nowozatrudnionych niedoświadczonych animatorów jak i na tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Program i zakres szkolenia możemy też dobrać pod kątem specyfiki obiektu. 

Nasze szkolenia obejmują:

  • zasady pracy w hotelu, specyfika pracy z dziećmi i dorosłymi oraz organizacja pracy
  • programy zajęć dla dzieci i ich realizacja
  • dziesiątki gier i zabaw dla dzieci oraz dorosłych
  • animacje dla dorosłych (sportowe, fitness, towarzyskie)
  • animacje basenowe dla dzieci i dorosłych
  • tańce mini disco 
  • tańce klubowe
  • animacje wieczorne i ich realizacja
  • wystąpienia publiczne i praca z mikrofonem
  • animacje dla gości zagranicznych (język angielski, niemiecki, hiszpański itd.)

Jest to nasz całościowy pakiet polegający na tym, że zapewniamy Państwu kadrę wyszkolonych animatorów, opracowujemy program i czuwamy nad jego realizacją. Dbamy o zakupy dodatkowych materiałów, proponujemy programy animacji na święta, pod grupy specjalne itp. W sytuacjach nadzwyczajnych czy wymagających zmian błyskawicznie reagujemy. 

Jednym słowem my zapewniamy animacje, a Państwo zbieracie pozytywne opinie od swoich gości.