Warunki uczestnictwa

I. Ogólne i proces rezerwacji.

1. Organizatorem jest firma: ENJOY SILESIA WITOLD WÓJCIK , NIP: 9542517715 / Regon: 520594050, tel.: +48 690 123 336, mail: info@enjoysilesia.pl, adres: 40-208 Katowice, ul. Ścigały 8a/14.

2. Klientem jest osoba pełnoletnia, która poda pełne i poprawne dane kontaktowe, zarezerwuje usługę przez platformę www.enjoysilesia.pl oraz opłaci rezerwację. Rezerwacja jest również możliwa po kontakcie z organizatorem i opłaceniu jej pod wskazanym numer konta. 

3. W przypadku, gdy klient jest zakwaterowany poza Katowicami, jest on zobowiązany do kontaktu z organizatorem przed dokonaniem rezerwacji (dotyczy usług z transferem z/do miejsca zakwaterowania).

4. W przypadku, gdy w usłudze mają uczestniczyć osoby niepełnosprawne, klient jest zobowiązany do kontaktu z organizatorem przed dokonaniem rezerwacji.

5. Opłacenie rezerwacji przez klienta jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa.

6. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w przypadku jej opłacenia przez klienta i po wysłaniu przez organizatora potwierdzenia i szczegółów rezerwacji na podany przez klienta adres mailowy. Organizator zastrzega sobie prawo do nie potwierdzenia rezerwacji, wtedy następuje zwrot środków na konto, z którego klient zrobił przelew.

7. Organizator dołoży wszelkich starań korzystając z nowoczesnych systemów rezerwacyjnych i transferowych, aby dane klienta były chronione.

II. Zmiany i anulacje.

1. Jeśli klient będzie chciał dokonać zmian w potwierdzonej rezerwacji, to zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z organizatorem, wtedy zostaną przedstawione możliwości zmian i ich ewentualne koszty. Potwierdzenie zmian zostanie wysłanie na maila.

2. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji. Jeśli rezygnacja następuje do 48 godzin przed rozpoczęciem usługi, klientowi przysługuje pełny zwrot kosztów pomniejszony o wartość zakupionych wcześniej biletów. W przypadku rezygnacji z rezerwacji później niż na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem usługi, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów. Rezygnacje przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą mailową.

3. Jeśli klient nie stawi się w miejscu zbiórki w wyznaczonym czasie, jest to równoznaczne z tym, że rezygnuje z usługi. W takiej sytuacji klientowi nie przysługuje zwrot kosztów.

4. W wyjątkowych przypadkach i ze względu na okoliczności niezależne od organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania potwierdzonej usługi nawet na godzinę przed jej rozpoczęciem. W takiej sytuacji klient zostanie niezwłocznie poinformowany i następuje pełny zwrot kosztów na konto, z którego klient zrobił przelew.

5. Podano przybliżony czas trwania usługi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia w dotarciu do celu (na lotnisko bądź do hotelu) z przyczyn niezależnych od organizatora (warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe  itp.).

III. Obowiązki klienta.

1. Klienci (wszyscy uczestnicy) są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

2. W pojeździe transferowym jest zabronione spożywanie posiłków, picie napojów innych niż woda (w tym alkoholu) oraz palenie papierosów. 

3. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń przewodnika bądź przedstawiciela biura i do punktualnego stawiennictwa w miejscu zbiórki.

4. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, które wyrządzi w mieniu organizatora.

 

IV. Dodatkowe dotyczące transportu osób – transferów.

1. W przypadku przewożenia więcej niż jednej sztuki bagażu rejestrowanego lub bagażu specjalnego (przekraczającego 158 cm lub o wadze większej niż 32kg) klient jest zobowiązany do kontaktu z organizatorem przed dokonaniem rezerwacji. 

2. O ile jest taka możliwość klient jest zobowiązany do poinformowania organizatora o opóźnieniu swojego rejsu (dotyczy transportu z lotniska).

 

V. Postanowienia końcowe.

1. Organizator dołoży wszelkich starań, żeby sprawy między organizatorem a klientem były załatwione polubownie i satysfakcjonująco dla obu stron.